Restauratie & reconstructie van historisch waardevol smeedwerk

Restaureren met maximaal behoud van oorspronkelijk smeedwerk, aangevuld met handgemaakte reproducties.


De smederij heeft heel wat ervaring in het vervaardigen en smeden van volledige of gedeeltelijke reconstructies en reproducties van oud smeedwerk, in atelier. Wanneer het smeedwerk volledig of gedeeltelijk ontbreekt kunnen we adhv foto's, plannen en eventueel restanten een nieuw exemplaar reproduceren, identiek aan het originele. Het oude bestaande smeedwerk wordt door ons gedemonteerd, ontlakt, hersteld en teruggeplaatst. Voor aansluitende ijzerconstructies of renovaties die in het verlengde liggen van een restauratieproject kunnen wij eveneens een passende oplossing bieden.

Foto's